S-a pornit Academia StartUp a asociației, care este un proiect Erasmus Plus de 2 ani și care facilitează cooperarea unui consorțiu transnațional compus din 5 țări (Ungaria, Grecia, România, Croația și Spania)

Odată cu implementarea a proiectului StartUp Academy, ne propunem atingerea următoarelor obiective pe termen lung:
Dotarea adulților tineri având idei antreprenoriale cu toate abilitățile și cunoștințele necesare pentru a pune ideile în practică.
Îmbunătățirea oportunităților de angajare ale tinerilor adulți prin oferirea unui curriculum inovativ de formare, care este deschis, flexibil și accesibil de oriunde și oricând.
Conștientizarea în rândul factorilor de decizie și a autorităților responsabile cu politicile educaționale locale, regionale și / sau naționale, privind importanța promovării educației antreprenoriale într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții.
Prin implicarea în activitățile noastre a unor experți de afaceri, investitori și potențiali inovatori, ne propunem să acționăm în calitate de organizații intermediare, creând o punte de legătură între aceste categrii de părți interesate.
Încurajarea practicilor care respectă mediul și de management al afacerilor durabile în rândul viitorilor antreprenori.
Vă rugăm să contribuiți la realizarea scopului proiectului prin completarea chestionarului de mai jos, prin care puteți afla de ce fel de venă antreprenorială dispuneți, iar noi putem concluziona care abilități antreprenoriale trebuie dezvoltate în regiune.

Chestionar: https://goo.gl/forms/t0K4qbRyV6svs4XF2