Proiectul

StartUp Academy este un proiect de doi ani, finanțat de Programul Erasmus + și implementat de un consorțiu transnațional format din cinci organizații reprezentând cinci țări diferite ale UE (Ungaria, Grecia, România, Croația și Spania).

Scopul nostru principal este de a dezvolta și integra un program de accelerare pentru tinerii adulți cu idei de afaceri inovatoare în zonele rurale.

Odată cu implementarea a proiectului StartUp Academy, ne propunem atingerea următoarelor obiective pe termen lung:

 • Dotarea adulților tineri având idei antreprenoriale cu toate abilitățile și cunoștințele necesare pentru a pune ideile în practică.
 • Îmbunătățirea oportunităților de angajare ale tinerilor adulți prin oferirea unui curriculum inovativ de formare, care este deschis, flexibil și accesibil de oriunde și oricând.
 • Conștientizarea în rândul factorilor de decizie și a autorităților responsabile cu politicile educaționale locale, regionale și / sau naționale, privind importanța promovării educației antreprenoriale într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții.
 • Prin implicarea în activitățile noastre a unor experți de afaceri, investitori și potențiali inovatori, ne propunem să acționăm în calitate de organizații intermediare, creând o punte de legătură între aceste categrii de părți interesate.
 • Încurajarea practicilor care respectă mediul și de management al afacerilor durabile în rândul viitorilor antreprenori.

În scopul atingerii obiectivelor stabilite de către partenerii de proiect, următoarele activități sunt prevăzute:

 • Sondaj de opinie pe scară largă în Croația, Grecia, Spania, România și Ungaria pentru a obține o viziune clară și completă asupra potențialului de inovare al tinerilor croați, greci, spanioli, maghiari și români – cu un accent special pe cei care locuiesc în zone geografice mai puțin favorizate.
 • Cursuri de formare antreprenorială inovatoare dezvoltate, implementate și optimizate în mod continuu.
 • înființarea unei comunități online a tinerilor antreprenori europeni unde părțile interesate pot interacționa, schimba idei sau bune practici și să propună noi inițiative de afaceri.
 • Servicii de asistență și de business coaching oferite tinerilor antreprenori.

Prin implementarea proiectului StartUp Academy ne propunem să obținem următoarele impacturi pe termen lung la nivel regional, național și european:

 • Tineri adulți inactivi în prezent pe piața forței de muncă și cu vârste între 18 și 35 care locuiesc în zonele rurale au posibilitatea să pună ideile lor de afaceri inovatoare în practică, astfel promovând crearea de noi locuri de muncă și încurajând alte persoane tinere să nu părăsească orașele sau țările lor de origine pentru căutarea unor mai bune oportunități de muncă.
 • Antreprenorii viitori echipați cu toate abilitățile și competențele necesare pentru a planifica, implementa și gestiona propriile afaceri.
 • Conștientizare generală efectuată în rândul factorilor de decizie locali și regionali (acordând o atenție deosebită responsabililor cu politicile educaționale) cu privire la importanța adoptării unor măsuri pentru promovarea educației antreprenoriale pe parcursul tuturor ciclurilor sistemului educațional formal.
 • Dezvoltarea și integrarea noilor materiale de apropiere și de formare StartUp Academy dezvoltate de proiect (acestea vor fi deschise și disponibile prin intermediul evenimentului Moodle după încheierea proiectului).
 • Crearea unei rețele de colaborare internațională pentru tinerii antreprenori în cadrul căreia oportunitățile de cooperare și noi idei de afaceri pot fi generate în afară de a avea posibilitatea de a împărtăși îndoieli, experiențe și bune practici.
Grupul părților terțe primar (care urmează să fie implicat în mod direct în proiect):

 • tineri adulți șomeri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, cu idei inovatoare / mod de gândire antreprenorială (inclusiv studenți, studenți recenți absolviți, tineri cu oportunități reduse, persoane tinere care nu au studii superioare etc.)
 • Asociații de tineret: Acestea ar trebui să fie conștienți cu privire la rezultatele proiectului și alți profesioniști tineri vor fi invitați la programul de formare Tarin the training, cu scopul de a se asigura că noile conținuturi de învățare și metodologii vor fi adoptate și de alte organizații
 • Alte organizații relevante (OSC-uri, ONG-uri, etc.)
 • Proprietari și experți în afaceri Star-up vor fi invitați să participe la evenimentul de formare Hackathon

Grupuri de părți interesate secundare:

 • Factorii de decizie politică la nivel local și regional, cu un accent special pe reprezentanții politicilor educaționale: în scopul de a-i conștientiza asupra importanței promovării educației antreprenoriale de la vârste fragede în sistemele de învățământ formale.
 • Autoritățile responsabile de gestionarea instituțiilor de învățământ, atât la nivel local și regional.
 • Organizațiile educației informale și non-formale: un alt obiectiv pe termen lung al proiectului este introducerea de bune practici și metodologii elaborate și aplicate de către experții noștri în scopul dotării altor instituții similare cu noi cunoștințe, prin urmare, prin promovarea unor inițiative similare care intenționează să ajute copiii și / sau persoanele tinere să dezvolte competențe-cheie de la vârste fragede.
 • Instituții de învățământ superior (IIS): Participanții la proiect au strânsă relație de colaborare cu numeroase instituții de învățământ superior, vor angaja în mod direct aceste instituții, cu scopul de a ajunge la noi potențiali întreprinzători-candidați.
 • Investitorii: vor fi, de asemenea, ajunși și invitați la evenimente de multiplicare, cu scopul de a le aduce mai aproape de idei antreprenoriale inovatoare
 • Analiza comparativă a abilităților antreprenoriale actuale și motivațiilor adulților tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani în zonele rurale din Croația, Grecia, Ungaria, România și Spania;
 • Platforma online StartUp Academy
 • Cursuri de formare StartUp Academy dezvoltate pentru a ajuta tinerii antreprenori să se familiarizeze cu conceptele de business de bază, cum ar fi tehnicile de comunicare, contabilitatea si managementul financiar, managementul afacerilor, vânzări și marketing, concepte economice de bază, TIC în scop de afaceri, cum să pregătească studii de piață internaționale etc .
 • Cursuri de formare StartUp Academy – nivel avansat: încrederea în sine și motivație; comunicare de afaceri în limba engleză; rezolvarea conflictului; management de proiect și inovare; marketingul online și social media în scopuri comerciale, printre altele.
 1. Cursuri de formare on-line cu privire la competențele antreprenoriale de bază care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul platformei online StartUp Academy (Incepand cu ianuarie 2018)
 2. Eveniment de formare Hackathon care va avea loc în Nagykanizsa (Ungaria) în martie 2018