Projekt

A StartUp Akadémia egy két éves Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt, mely egy öt országot képviselő (Magyaroszág, Görögország, Románia, Horvátország és Spanyolország) öt szervezetből álló transznacionális konzorciumegyüttműködésével valósul meg.
A projekt megvalósításával az alábbi hosszú távú célokat kívánjuk elérni:

 • Minden szükséges képesítést és tudást biztosítani a fiatal felnőttek vállalkozói ötleteihez annak érdekében, hogy ezen ötleteiket a gyakorlatban is meg tudják valósítani;
 • Javítani a fiatal felnőttek munkavállalási lehetőségeit oly módon, hogy egy olyan innovatív tananyagot nyújtunk számukra, amely nyitott, flexibilis és elérhető bárhol és bármikor;
 • A figyelem felhívása a vállalkózói ismeretek oktatásának fontosságának népszerűsítésére az élethosszig tartó tanulás perspektíváján keresztül különösen az oktatási poltikákért felelős helyi, regionális és/vagy nemzetközi politikai döntéshozók és hatóságok körében;
 • Üzleti szakemberek, befektők és pontenciális innovátorok tevékenységeinkbe történő bevonásával, közvetítő szervezetekként biztosítani kívánjuk a célcsoportok közötti kapcsolatot, ún. hídat kiépítve ezzel;
 • Környezetbarát és fenntartható üzleti menedzsment praktikák, gyakorlatok erősítése a jövő vállalkozói körében;.

Ezen célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

 • Széleskörű kérdőíves kutatás lebonyolítása Horvátországban, Görögországban, Spanyolországban, Romániában és Magyarországon, hogy világos és teljes képet kapjunk a fent említett országok potenciális innovatív fiatal felnőtteiről – különös tekintettel a vidéki térségekben élőkre;
 • Innovatív vállalkozói kurzusok kifejlesztése, lebonyolítása és további optimalizálása;
 • Fiatal vállalkozói online közösség létrehozása, ahol az érintettek együttműködhetnek, ötleteket vagy jó gyakorlatokat oszthatnaknak meg egymással, vagy éppen új üzleti kezdeményezéseket javasolhatnak;
 • Üzleti támogatás (coaching) a fiatal vállalkozók részére;

A StartUp Akadémia projekt megvalósításával az alábbi hosszú-távú hatásokat kívánjuk elérni regionális, nemzetközi és európai szinten egyaránt:

 • AA vidéki területeken élő azon 18-35 év közötti fiatal felnőttek, akik jelenleg inaktívak a munkaerőpiacon, támogatást kapnak abban, hogy innovatív üzleti ötleteiket a gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni, így új munkahelyek jönnek létre, ezáltal a többi fiatal is ösztönözve lesz arra, hogy ne hagyja el lakóhelyét, hazáját, jobb üzleti lehetőségeket keresve.
 • A jövő vállalkozói számára minden szükséges tudás és kompetencia a rendelkezésére áll ahhoz, hogy megtervezze, megvalósítsa és sikeresen működtesse vállalkozását.
 • A formális oktatási rendszer minden szakaszára kieterjedő vállalkozói ismeretek oktatásával kapcsolatos intézkedések népszerűsítésére történő figyelem felhívása a helyi, regionális döntéshozók körében (különös tekintettel az oktatási poltikákért felelős szerevezetek körében);
 • Új StartUp Akadémia megközelítés valamint a projektben elkészült tananyag fejlesztése és további népszerűsítése (a fentiek elérhetőek és nyitottak lesznek a Moodle eseményeken keresztül a projekt bejezését követően)
 • Nemzetközi együttműködési hálózat kialakítása fiatal vállalkozók számára , melyen keresztül együttműködési lehetőségeket és új üzleti ötleteket alakíthatnak ki, ez mellett pedig lehetőségük lesz egymással megosztani kérdéseiket, tapasztalataikat, vagy éppen a jó gyakorlatokat.
elsődleges célcsoport (közvetlenül bevonva őket a projektbe)

 • Fiatal 18-35 év közötti munaknélküli felnőttek innovatív ötletekkel/vállakozói szemlélettel (beleértve az egyetemistákat, most végzett diákokat, kevesebb lehetőséggekkel rendelkező fiatalokat, nem felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalokat, stb.);
 • Fiatal szervezetek: megismerik a projekt eredményeit, továbbá a fiatal szakemberek meghívásra kerülnek a Train the Trainer programba az új oktatási tartalmak és módszerek más szervezetek átlal történő adoptálása érdekében;
 • További releváns szervezetek: (civil szervezetek, nonprofit szervezetek, stb.)
 • Start-up tulajdonosok és üzletemberek, akik meghívásra kerülnek a Hackathon eseményre.

Másodlagos célcsoport:

 • Helyi és regionális politkai döntéshozók kiemelten az oktatási politkákért felelős szervezetek: azért, hogy felhívjuk a figyelmet annak fontosságára, hogy a vállalkozással kapcsolatos ismeretek oktatását már egész kicsi kortól népszerűsíteni szükséges a formális (iskolarendszerű) oktatásban.
 • Olyan hatóságok, akik a helyi és regionális szintű oktatási intézményeket irányítják.
 • Formális és nem-formális oktatást képviselő szervezetek: a projekt további hosszú távú célja a szakembereink által kifejlesztett és alkalmazott jó gyakorlatok és módszerek elterjesztése azzal a céllal, hogy a többi hasonló intézmény is birtokában legyen ennek az új ismeretnek, ezáltal erősítve azon hasonló kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok kulcskompetenciái már egész korán fejleszthetőek legyenek ezen a téren.
 • Felsőoktatási Intézmények: a projektrésztvevők szoros munkakapcsolatban állnak számos felsőoktatási intézménnyel, így közvetlenül bevonva az intézményeket új potenciális vállalkozói jelölteket is meg tudunk szólítani.
 • Befektetők: a multiplikációs eseményekre történő meghívásukkal kívánjuk megszólítani őket, innovatív válllakozói ötleteket hallgathatnak meg.
 • Átfogó kompetenciafelmérés Horvátország, Görögország, Magyarország, Románia és Spanyolország vidéki területein élő 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek vállalkozói készségeiről és motivációiról;
 • StartUp Akadémia Online Platform
 • StartUp Akadémia kurzus kerül kifejlesztése annak érdekében, hogy a fiatal vállalkozók megismerkedjenek az üzleti ismeretek alapjaival, mint például kommunikációs technikák, számlázási és pénzügyi ismeretek, üzleti menedzsment, értékesítés és marketing, közgazdasági alapismeretek, IKT az üzleti célokhoz, nemzetközi marketingtanulmányok készítése, stb.
 • StartUp Akadémia kurzusok-haladó szint többek között az alábbi témákban: önbizalom és motiváció; angol üzleti kommunikáció; konfliktuskezelés; projekt- és innovációmenedzsment; online marketing és közösségi média az üzleti életben.
 1. Vállalkozói készségeken alapuló Online Kurzusok a StartUp Akadémia Online Platfromon keresztül (Kezdés 2018 januártól)
 2. Hackathon tréning esemény Nagykanizsán kerül megrendezésre 2018 márciusában