Nemzetközi Innovációt Elősegítő és Támogató Környezet kialakítása potenciális startup vállalkozók részére

2008-as gazdasági világválság kitörése óta a munkanélküliségi ráták szignifikánsan emelkedtek és néhány európai országban ez az arány még mindig nagyon magas. A fiatal munkanélküli felnőttek számának egész Európában történő csökkentése érdekében, széles körű szabályozások, irányelvek, valamint kezdeményezések hívják fel a figyelmet arra, hogy sürgető szükség van az önálló munkavállalás, a vállalkozói tevékenység, valamint a kiemelkedően innovatív start-up szervezetek létrehozásának népszerűsítésére annak érdekében, hogy az EU fenntartható gazdasági növekedése biztosítva legyen miközben új munkahelyek jönnek létre.

“Nemzetközi Innovációt Elősegítő és Támogató Környezet kialakítása potenciális startup vállalkozók részére” c. projekt célja egy támogató környezet kialakítása azon munkanélküli fiatalok számára, akik innovatív üzleti ötletekkel rendelkeznek, nagy hangsúlyt fektetve azon személyekre, akik olyan távoli régiókban élnek, ahol az oktatás, a tréningek és az erőforrások igénybevételének lehetőségei korlátozottak. A 2016. december 14-én Nagykanizsán megrendezésre kerülő első transznacionális meeting során a projekt partnerek – akik Magyaroszágról, Görögországból, Horvátországból, Romániából és Spanyolországból képviseltették magukat – megvitatták és elfogadták a legfontosabb folyamatokat, melyek felállításával a két éves projekt megvalósításának sikeressége biztosítva van. A következő lépés egy, az öt résztvevő országban történő széles kérdőívezés azzal a céllal, hogy világos és teljes rálátás legyen az innovatív fiatal felnőttekről, különös tekintettel a vidéki térségekben élőkre.