StartUp Academy – Multiplier Event in Romania

Projekt Start Up akademija – promocijski događaj u Rumunjskoj

Dana 29.11.2017. rumunjski partner u projektu udruga “Udruga mladih Transilvanija” organizirala je promocijski događaj projekta. Ovo je 2-godišnji project i financiran je sredstvima Erasmus+ programa. Provodi ga međunarodni konzorcij od pet organizacija iz pet različitih EU zemalja (Mađarska, Grčka, Rumunjska, Hrvatska i Španjolska). Glavni cilj projekta je razvoj akceleratorskog programa za mlade osobe s inovativnim idejama koji žive u ruralnim područjima.

Provedbom projekta StartUp akademije cilj je educirati mlade osobe, te im razviti vještine i kompetencije za poduzetništvo, te im time pružiti mogućnost za samozapošljavanje. To ćemo postići razvojem novog inovativnog kurikuluma i razvojem svijesti među donosiocima odluka o važnosti promocije poduzetničke edukacije. Želimo stvoriti most između start-upova i inovatora, te također promovirati ekološko i održivo poduzetništvo.

Kako bi postigli prethodno navedene ciljeve napravili smo sveobuhvatno istraživanja u Hrvatskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj. Time smo dobili kompletnu viziju inovacijskog potencijala mladih u tim zemljama s posebnim fokusom na mlade koji žive u ruralnim područjima. Razviti ćemo inovativni poduzetnički trening u skladu s dobivenim preferencijama mladih koji će bit ii optimiziran tijekom same provedbe.

U slijedećoj fazi projekta uspostaviti ćemo on-line zajednica mladih europskih poduzetnika, putem koje će dionici moći interaktivno sudjelovati, razmjenjivati ideje i dobre prakse i predlagati nove poduzetničke inicijative. Potom ćemo osigurati potporu i mentorstvo mladim poduzetnicima.

Kako bi istaknuli završetak izrade trening materijala Udruga je organizirala promocijsko događanje gdje se fokusirala na prezentaciju finalnih zaključaka istraživanja in a promociju prvog trening modula.

Raspored aktivnosti bio je slijedeći:

15:30-16:00 Registracija sudionika.

16:00-16:10 Službeno otvorenje – dobrodošlica polaznicima te obrazloženje događanja.

16:10-16:40 Upoznavanje sa StartUp projektom – prezentacija projekta, focus na trening fazu 1.

16:40-17:30 StartUp Pitches – sudionici su razdijeljeni u grupe od 3-4 osobe da razmisle o poduzetničkim idejama koje bi provodili. Sedam grupa su unutar 30 minuta raspravljale o poduzetničkim idejama, te su potom uz pomoć facilitatora razvile svoj “pitch” kojeg su prezentirali pred svima. Prezentacije su ocjenjivane od strane Mađarskih partnera i strane predstavnika udruge. Dodijeljene ocjene bile su od 1 do 5 s tim das u kriteriji bili: “pitch” nastup, mogućnost provedbe projekta, relevatnost, održivost i inovativnost. Pobjedila je ideja tvrtke GOLDEN ROAD (ZLATNA CESTA).

17:30-18:00 Pauza

18:00-19:00 Prezentacija istraživanja – prezentacija zaključaka istraživanja surveying s naglaskom na rezulate iz Rumunjske

19:00-19:40 Brainstorming/oluja mozgova u World Café Style – facilitator je objasnio način rada World Café-a.
Kreirano je 5 grupa koje su dobile flipchart, te je potom svaka grupa imala 5 minuta za identifikaciju novog pristupa kako riješiti probleme koji su identificirani u istraživanju. Nakon isteka 5 minuta grupe su mijenjale teme te su napravile krug.

19:40-20:00 Zaključci, prezentacija budućih aktivnosti – prezntirane su buduće aktivnosti projekta. način uključivanja dionika te je ispunjen evaluacijski obrazac.

Više od 30 dionika sudjelovalo je na ovom događanju, te su to bili uglavnom mlade osobe, treneri, predstavnici medija, gradski vijećnici i predstavici drugih lokalnih udruga. Kroz entuzijazam gostiju Udruga mladih Transilvanija prikupila je novu energiju za nastavak rada na projektu.