Projekt

Projekt Startup Akademija je dvogodišnji projekt financiran sredstvima Erasmus+ Programa, a provodi ga transnacionalni konzorcij kojeg čini 5 organizacija koje predstavljaju 5 različitih EU zemalja (Mađarska, Grčka, Rumunjska, Hrvatska i Španjolska).
Naš glavni cilj je razviti i utemeljiti akceleratorski program za mlade sa inovativnim poslovnim idejama u ruralnim područjima.

Provedbom projekta Startup Akademija ciljamo postizanju sljedećih dugoročnih ciljeva:

 • Pružiti mladim koji imaju poduzetničke ideje sve potrebne vještine i znanja kako bi te ideje mogli pretvoriti u praksu.
 • Poboljšati mogućnosti zapošljivosti mladih ljudi pružajući im otvoren, fleksibilan i uvijek te od svuda dostupan inovativni trening program.
 • Uključenjem poslovnih stručnjaka, investitora i potencijalnih inovatora u naše aktivnosti namjeravamo djelovati kao posrednička organizacija, odnosno stvoriti most za povezivanje navedenih dionika.
 • Potaknuti ekološki prihvatljive i održive prakse poslovnog upravljanja među budućim poduzetnicima.

Sljedeće aktivnosti su predviđene za postizanje ciljeva postavljenih od strane projektnih partnera:

 • Provesti će se opsežno anketiranje u Hrvatskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj kako bi se stekla jasna i cjelovita vizija o opsegu inovacijskog potencijala Hrvatskih, Grčkih, Španjolskih, Mađarskih i Rumunjskih mladih – sa posebnim naglaskom na one koji žive u manje razvijenim i udaljenijim geografskim područjima.
 • Razviti će se, provesti i kontinuirano optimizirati inovativni poduzetnički edukativni programi.
 • Uspostaviti će se online zajednica mladih Europskih poduzetnika gdje će razni dionici moći surađivati, razmjenjivati ideje i dobre prakse i predlagati nove poslovne inicijative.
 • Poduzetnicima će biti omogućena podrška i usluge poslovnih trenera.

Implementiranjem projekta Startup Akademija namjeravamo postići sljedeći dugoročni utjecaj na regionalnoj, nacionalnoj i Europskoj razini:

 • Omogućiti će se mladima koji su trenutno neaktivni na tržištu rada, a stari su između 18 i 35 godina te žive ili borave na ruralnom području da pretoče svoje ideje u praksu te će se na taj način poticati stvaranje novih radnih mjesta i spriječiti odlazak mladih iz svojih rodnih mjesta u potrazi za boljim mogućnostima rada.
 • Budućim poduzetnicima pružiti će se sva potrebna znanja i vještine kako bi bili u mogućnosti planirati, implementirati i upravljati svojim vlastitim poduzećima.
 • Stvoriti će se opća svijest među lokalnim i regionalnim političarima (sa posebnim nalaskom na odgovorne za edukativne i obrazovne politike) o važnosti poduzimanja mjera za promociju poduzetničke edukacije tijekom svih faza formalnog obrazovnog sustava.
 • Razviti će se i promovirati novi pristup Startup Akedemije i trening materijala razvijenih u okviru projekta (materijali će biti otvoreni i dostupni preko Moodle-a i nakon završetka projekta).
 • Razviti će se međunarodna mreža za suradnju mladih poduzetnika koja će biti namjenjena razmjeni mišljenja, iskustava i dobrih praksi. Mreža će pružati mogućnosti za suradnju, a osim toga mladi poduzetnici će moći generirati nove ideje unutar mreže.
Primarna grupa dionika (koji će biti direktno uključeni u projekt):

 • Mladi, nezaposleni odrasli između 18 i 35 godina starosti sa inovativnim idejama/poduzetničkim razmišljanjem (uključujući studente, one koji su nedavno diplomirali, mlade sa smanjenim mogućnostima, mlade bez tercijalnog obrazovanja, itd.)
 • Udruge/organizacije mladih: Moraju biti svjesni projektnih rezultata, stručnjaci za mlade biti će pozvani na program usavršavanja s ciljem da se osigura novi sadržaj za učenje i da se metodologije učenja prihvate od strane drugih organizacija.
 • Druge relevantne organizacije (OCD, NVO, itd.)
 • Vlasnici Startup-ova i poslovni stručnjaci biti će pozvani za sudjelovanje na Hackathon trening eventu.

Sekundarne grupe dionika:

 • Lokalni i regionalni političari sa posebnim fokusom na predstavnike obrazovnih politika: s ciljem stvaranja opće svijesti o važnosti poduzimanja mjera za promociju poduzetničke edukacije u formalnom obrazovnom sustavu od vrlo rane dobi.
 • Tijela nadležna za upravljanje obrazovnim institucijama na lokalnoj i ergionalnoj razini.
 • Organizacije formalne i neformalne edukacije: još jedan dugoročni cilj projekta je širenje dobrih praksi i metodologija razvijenih i primjenjenih od strane projektnih stručnjaka sa ciljem da se slične institucije opreme sa novi znanjima, na način da potiču slične inicijative koje će pomoći djeci i/ili mladima u razvoju ključnih kompetencija od vrlo rane dobi.
 • Visokoobrazovne institucije (učilišta, visoka učilišta itd.): Projektni sudionici blisko će surađivati sa velikim brojem visokoobrazovnih institucija što će omogućiti direktno uključivanje navedenih institucija u projekt s ciljem pronalaska novih potencijalnih poduzetnika.
 • Investitori: Investitori će biti kontaktirani i pozvani na multiplier evente sa ciljem povezivanja sa inovativnim poduzetničkim idejama.
 • Komparativna analiza kompetencija na trenutnim poduzetničkim vještinama i motivacijama mladih između 18 i 35 godina starosti u ruralnim područjima Hrvatske, Grčke, Mađarske, Rumunjske i Španjolske;
 • StartUp Akedemija Online Platforma
 • Programi usavršavanja StartUp Akademije razvijeni da pomognu mladim poduzetnicima u pogledu upoznavanja osnovnih poslovnih koncepata poput komunikacijskih tehnika, računovodstva i financijskog menadžmenta, poslovnog menadžmenta, prodaje i marketinga, osnovnih koncepata ekonomije, ICT-a za poslovne svrhe, pripremanja međunarodnih studija tržišta, itd.
 • Programi usavršavanja StartUp Akademije – napredna razina: samopouzdanje i motivacija; poslovna komunikacija na Engleskom jeziku; rješavanje sukoba; projektni menadžment i upravljanje inovacijama; online marketing i društvene mreže za svrhe poslovanja.
 1. Online tečajevi o osnovnim poduzetničkim vještinama provoditi će se putem Online Platforme StartUp Akademije (počevši od siječnja 2018.)
 2. Hackathon event održati će se u gradu Nagykanizsa (Mađarska) u ožujku 2018.