Comparative study on the entrepreneurial skills and motivations of young adults

U sklopu europskog projekta “Startup Akademija”, 5 organizacija iz Mađarske, Grčke, Hrvatske, Rumunjske i Španjolske provele su istraživanje poduzetničkih vještina i motivacija mladih odraslih. Ispitanici su bili u dobi od 18 do 35 godina i svi su živjeli u blizini radnog mjesta.

Upitnik je uključivao pitanja vezana uz njihove demografske podatke (spol, dob, završene studije, tip prebivališta), njihovu viziju budućnosti, njihovu različitu vrstu kompetencija (jezik, ekonomiju itd.) te njihovu poduzetničku spremnost. Svaki partner je imao priliku prikupiti odgovore od ispitanika putem interneta ili terenskim radom.

Odgovori su centralizirani od strane svake organizacije u svakoj zemlji i analizirani su u obliku studije. One su korištene za usporedbu karakteristika i trendova ciljnih skupina uključenih država i objedinjene u sljedećoj studiji.

Preuzmite ovdje!