Τρίτη συνάντηση του έργου StartUp Academy που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία

Μεταξύ 28 και 29 Νοεμβρίου, ο Σύνδεσμος Νεολαίας από την Τρανσυλβανία ενήργησε ως οικοδεσπότης της Τρίτης Διακρατικής Συνάντησης Έργου στο πλαίσιο StartUp Academy. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε οργανώσεις που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία). Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός προγράμματος συμβουλευτικής για νέους ενήλικες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε αγροτικές περιοχές.

Μέχρι στιγμής έχουμε ήδη πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας μελέτες στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία για να έχουμε μία σαφή και ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την έκταση του δυναμικού καινοτομίας των νεαρών ενηλίκων της Κροατίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας – εκείνων που κατοικούν σε λιγότερο ευνοημένες γεωγραφικές περιοχές, και αναπτύξαμε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης το οποίο θα εφαρμοστεί και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών οι συντονιστές του έργου από κάθε χώρα συζήτησαν διεξοδικά τις δραστηριότητες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εστιάζοντας στο Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2 των καινοτόμων κύκλων κατάρτισης που αναπτύχθηκαν με βάση τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συζήτησαν επίσης τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που προέκυψαν μέχρι τώρα και τις στρατηγικές για τον τρόπο αποφυγής και πρόληψής τους στο μέλλον. Μια άλλη συζήτηση επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό της επόμενης διεθνούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την άνοιξη του 2018.

Ένα τελευταίο θέμα που εξετάστηκε ήταν πώς να μεταφερθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των φάσεων ένα και δύο στην πλατφόρμα MOODLE για την οποία είναι υπεύθυνος ο ελληνικός οργανισμός. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, δυστυχώς, ο ελληνικός οργανισμός δεν ήταν σε θέση να παραστεί επειδή το πρόσωπο που έμελλε συμμετοχής αρρώστησε πριν από την πτήση, έτσι ώστε αυτή η σύνοδος έγινε στο Skype για να βεβαιωθεί ότι οι εμπειρογνώμονες για την πλατφόρμα MOODLE θα μας εξηγήσουν τι μέλει γενέσθαι . Εκτός από όλες αυτές τις δραστηριότητες σχετικές με το έργο, η αντιπροσωπεία της κοινοπραξίας πήρε επίσης λίγο χρόνο για να επισκεφθεί το μεσαιωνικό φρούριο της Sighisoara.

Στις επόμενες φάσεις του έργου θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή κοινότητα νέων επιχειρηματιών της Ευρώπης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν, να ανταλλάσσουν ιδέες ή καλές πρακτικές και να προτείνουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, θα παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης και επιχειρηματικής προγύμνασης σε νέους επιχειρηματίες.

Ο τόπος διεξαγωγής αυτής της συνάντησης ήταν το γραφείο της ΜΚΟ μας, στο Cristuru Secuiesc της Ρουμανίας.