Ετικέτα: startup

StartUp academy – Δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Skrad, Κροατία

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Startup Academy, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου στο PINS του Skrad, στην Κροατία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ουγγαρία. (περισσότερα…)

Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Το εταιρικό σχήμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “StartUp-Academy: Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers”, διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Ισπανία) και τα αποτελέσματά της […]

Διεθνές Επιτάχυνση Καινοτομία και Στήριξη του Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers

Από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί σημαντικά και εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. (περισσότερα…)