Ετικέτα: συμβουλευτική

Τρίτη συνάντηση του έργου StartUp Academy που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία

Μεταξύ 28 και 29 Νοεμβρίου, ο Σύνδεσμος Νεολαίας από την Τρανσυλβανία ενήργησε ως οικοδεσπότης της Τρίτης Διακρατικής Συνάντησης Έργου στο πλαίσιο StartUp Academy. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε οργανώσεις που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία). (περισσότερα…)