Ετικέτα: νέοι

Συγκριτική μελέτη σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα κίνητρα των νέων ενηλίκων

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Startup Academy», 5 οργανισμοί από την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και κίνητρα των νέων ενηλίκων. Οι ερωτηθέντες ήταν ηλικίας 18 έως 35 και άτομα τα οποία ζουν κοντά στο χώρο εργασίας τους. (περισσότερα…)

StartUp academy – Δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Skrad, Κροατία

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Startup Academy, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου στο PINS του Skrad, στην Κροατία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ουγγαρία. (περισσότερα…)

Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Το εταιρικό σχήμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “StartUp-Academy: Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers”, διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Ισπανία) και τα αποτελέσματά της […]