Ετικέτα: μελέτη

Συγκριτική μελέτη σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα κίνητρα των νέων ενηλίκων

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Startup Academy», 5 οργανισμοί από την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και κίνητρα των νέων ενηλίκων. Οι ερωτηθέντες ήταν ηλικίας 18 έως 35 και άτομα τα οποία ζουν κοντά στο χώρο εργασίας τους. (περισσότερα…)