Ετικέτα: εκδήλωση

Εκδήλωση για νέους επιχειρηματίες!

  Τι είναι το πρόγραμμα StartUp Academy?

 Το StartUp Academy είναι ένα έργο διάρκειας δύο ετών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Ο βασικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να θέσει σε λειτουργία ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για νέους άνεργους με επιχειρηματικές ιδέες, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις πηγές της. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του προγράμματος αυτού, αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, η οποία θα υλοποιηθεί εντός του 2018.  (περισσότερα…)

Εκδήλωση στα πλαίσια του έργου Startup Academy στη Ρουμανία

Στις 29 Νοεμβρίου, η Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΑΤΑ φιλοξένησε τη δεύτερη εκδήλωση του έργου StartUp Academy. Πρόκειται για έργο διάρκειας 2 ετών, το οποίο έχει ολοκληρώσει ήδη τον πρώτο χρόνο δραστηριοτήτων. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε οργανώσεις που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία). (περισσότερα…)