Ετικέτα: αξιολόγηση

StartUp academy – Δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Skrad, Κροατία

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Startup Academy, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου στο PINS του Skrad, στην Κροατία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ουγγαρία. (περισσότερα…)

Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Το εταιρικό σχήμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “StartUp-Academy: Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers”, διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Ισπανία) και τα αποτελέσματά της […]