Εκδήλωση στα πλαίσια του έργου Startup Academy στη Ρουμανία

Στις 29 Νοεμβρίου, η Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΑΤΑ φιλοξένησε τη δεύτερη εκδήλωση του έργου StartUp Academy. Πρόκειται για έργο διάρκειας 2 ετών, το οποίο έχει ολοκληρώσει ήδη τον πρώτο χρόνο δραστηριοτήτων. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε οργανώσεις που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία). Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός προγράμματος συμβουλευτικής για νέους ενήλικες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε αγροτικές περιοχές.

Με την υλοποίηση του έργου StartUp Academy στοχεύουμε να εξοπλίσουμε τους νέους ενήλικες με επιχειρηματικές ιδέες, να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων ενηλίκων παρέχοντας τους ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να επαγρυπνήσουμε τις πολιτικές αρχές σχετικά με τη σημασία της προώθησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης , να ενεργούν ως ενδιάμεσοι οργανισμοί που δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρηματιών και, τέλος, να προωθήσουν τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές διαχείρισης των επιχειρήσεων μεταξύ των μελλοντικών επιχειρηματιών.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πραγματοποιήσαμε ήδη μεγάλης κλίμακας μελέτες στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία για να έχουμε ένα σαφές και πλήρες όραμα σχετικά με την έκταση των δυνατοτήτων καινοτομίας των νεαρών ενηλίκων της Κροατίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας – ειδική εστίαση σε όσους κατοικούν σε λιγότερο ευνοημένες γεωγραφικές περιοχές – και αναπτύξαμε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης το οποίο θα εφαρμοστεί και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Στις επόμενες φάσεις του έργου θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή κοινότητα νέων επιχειρηματιών της Ευρώπης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν, να ανταλλάσσουν ιδέες ή καλές πρακτικές και να προτείνουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, θα παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης και επιχειρηματικής συμβουλευτικής σε νέους επιχειρηματίες.

Για να επισημάνει την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, ο οργανισμός ΑΤΑ διοργάνωσε μία εκδήλωση όπου εστίασε στην παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας και των εκπαιδευτικών ενοτήτων για τη φάση 1. Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες ήταν οι ακόλουθες:

15:30-16:00 Εγγραφή – Οι συμμετέχοντες έφθασαν και ένας από τους εθελοντές μας βοήθησε να εγγραφούν στο φύλλο συμμετοχής.

16:00-16:10 Επίσημη έναρξη – χαιρετήσαμε τους συμμετέχοντες εξηγώντας τι θα συμβεί και γιατί διοργανώνεται η εκδήλωση.

16: 10-16: 40 Εισαγωγή στο πρόγραμμα StartUp Academy – Παρουσιάσαμε ποιο είναι το έργο με τη χρήση μιας παρουσίασης του PowerPoint, εστιάζοντας σε όλα τα βήματα του έργου, αλλά κυρίως στη φάση 1 του εκπαιδευτικού υλικού.

16:40-17:30 StartUp Pitches – Μετά από αυτή την εισαγωγή ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και να σκεφτούν επιχειρηματικές ιδέες που θα ήθελαν να υλοποιήσουν. Είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με τα σημεία στα οποία έπρεπε να εστιάσουν. Οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους 30 λεπτά για να το ολοκληρώσουν, τους οποίους καθοδηγούσαν και βοηθούσαν οι διοργανωτές. Δημιουργήθηκαν 7 ομάδες και στη συνέχεια σε ένα διάστημα 20 λεπτών κάθε ομάδα είχε 3 λεπτά για να κάνει μια σύντομη περιγραφή των ιδεών της. Αυτές οι παρουσιάσεις κρίθηκαν από την ουγγρική αντιπροσωπεία του έργου και από τα ιδρυτικά μέλη της ΜΚΟ μας. Οι βαθμοί δόθηκαν από το 1 έως το 5, το 5 είναι το καλύτερο για τις ακόλουθες πτυχές: Παρουσίαση Pitch, Εφαρμοσιμότητα, Συνάφεια, Σταθερότητα και Καινοτομία. Η GOLDEN ROAD, μία εταιρεία ανάπτυξης υποδομών, ήταν η εταιρία η οποία κέρδισε.

17:30-18:00 Σύντομη διακοπή με το μεσημεριανό γεύμα, όπου οι συμμετέχοντες μιλούσαν για τις παρουσιάσεις τους και έτρωγαν κρύα πιάτα.

18:00-19:00 Παρουσίαση της έρευνας – Εδώ παρουσιάσαμε τα συμπεράσματα της μεγάλης κλίμακας έρευνας με ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία. Κάποια ερωτήσεις τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στους οποίους απάντησαν οι οικοδεσπότες.

19:00-19:40 Brainstorming σε ένα World Café Style – ο διοργανωτής εξήγησε ότι το World Café λειτουργεί με τον εξής τρόπο: δημιουργούνται 5 ομάδες,  στο καθένα δίνεται μια ερώτηση στο Flipchart και στη συνέχεια κάθε ομάδα είχε 5 λεπτά για να προσδιορίσει νέες προσεγγίσεις αντιμετωπίζοντας τα βασικά ζητήματα που παρουσιάζει η έρευνα. Μετά από 5 λεπτά, οι ομάδες μετακινήθηκαν περιστρέφοντας στο επόμενο θέμα και όταν έγιναν όλα, οι αρχικές ομάδες παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους σε 5-5 λεπτά.

19:40-20:00 Συγγραφή συμπερασμάτων, παρουσιάζοντας τα επόμενα βήματα – Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκε μια σύντομη επισκόπηση του τι συνέβη, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πότε θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και για το τέλος συμπλήρωσαν αξιολογήσεις για την εκδήλωση.

Περισσότεροι από 30 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, εκπροσωπώντας νέους από εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές, δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, προσωπικό του δημαρχείου και μέλη άλλων θεσμών της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από τον ενθουσιασμό των επισκεπτών συγκεντρώνουμε νέες ενέργειες για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μισό του έργου.