5η διακρατική συνάντηση των εταίρων στην Λάρισα και η ημερίδα του έργου

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 5η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου «StartUp Academy-Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers!» στην Λάρισα, όπου οι εταίροι του έργου από την Κροατία, την Ισπανία, την Ρουμανία και την Ουγγαρία, πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση στα αποτελέσματα του έργου και πρότειναν τρόπους προώθησης και εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου.

Προκειμένου να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του έργου ακόμα περισσότερο, οι εταίροι οργάνωσαν ορισμένες εκδηλώσεις στις χώρες τους, όπου παρουσίασαν στους νέους και σε τοπικούς φορείς το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του έργου. Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις του έργου, ο εταίρος από την Ελλάδα (το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας) διοργάνωσε στην περιοχή της Λάρισας, ημερίδα με θέμα «Startups: Από την ιδέα στην υλοποίηση», όπου οι εταίροι, οι νέοι και τοπικοί φορείς προσκλήθηκαν στην ημερίδα.

Η ημερίδα έλαβε μέρος στην Λάρισα, στις 13 Φεβρουαρίου 2019. Κάθε εταίρος του έργου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους παρευρισκόμενους, τα αποτελέσματα του έργου. Μετά το πέρας της ημερίδας, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν πλήρη αντίληψη για το έργο και για τα αποτελέσματα του. Επίσης, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία για την πλατφόρμα του έργου και ενδιαφέρθηκαν να «τεστάρουν» τις γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Κατά την διάρκεια της ημερίδας, προσκλήθηκαν επίσης και κάποιοι νέοι επιχειρηματίες ώστε να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στο κοινό, την οποία ανέπτυξαν μέσω της πλατφόρμας του έργου.

1η εικόνα: Οι εταίροι του έργου κατά την διάρκεια της συνάντησης

2η εικόνα: Οι εταίροι του έργου κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης

3η εικόνα: Οι παρευρισκόμενοι κατά την διάρκεια της εκδήλωσης